Profil projektu

Projekt X1/X2DO „Dopravní obslužnost“ je studentským projektem v rámci ČVUT v Praze Fakulty dopravní průřezově se zabývající dopravní obslužností území, a to z hlediska jak veřejné, tak i individuální dopravy. Projekt je (v rámci projektově orientované výuky) určen pro studenty 2. a 3. bakalářského studia a studenty 1. a 2. ročníku magisterského studia oboru DOS „Dopravní systémy a technika“.

Náplní projektu je nejen řešení dopravní obsluhy v území, ale i přestupní uzly veřejné dopravy, či projektování železnic i silnic. Při volbě tématu bakalářské práce je nabízena možnost výběru mezi vlastním nebo přiděleným tématem.

Tým vedoucích projektu disponuje širokou škálu zaměření – od projektování železnic po provoz na pozemních komunikacích. V rámci projektu se řeší i velmi zajímavé skupinové projekty.

Celková atmosféra na projektu je přátelská a tvůrčí. Schůze projektu probíhají cca 1 x měsíčně a pro zpestření jsou zařazeny zajímavé exkurze,
či výuka v terénu.

Těšíme se na pravidelná setkání s Tebou na projektu i na oboru DOS.

Napsat komentář