Výjezdní zasedání projektu| 7.4 – 8.4

Ve dnech 7.4. – 8.4. se uskutečnilo výjezdní zasedání projektu, hlavním cílem bylo jednání na KORIDu LK pro upřesnění postupu na bakalářských a diplomových pracích. Dále následoval bohatý kulturní program a poznávaní kras okolí…Důležitým objevem bylo i to, že „kmenová výprava DO“ je schopná se přizpůsobit různým „neobvyklým“ situacím, včetně stěhování věcí…

Celý příspěvek

11.4.2017 | Pravidelná schůzka projektu

Dne 11.4.2017 v 17:30 proběhne pravidelná schůzka projektu. Stěžejními body budou:

1. Základní informace ze schůzky na KORIDu (umístění lokalit, základní problémy, fotodokumentace)
2. Informace o datech zjištěných z dotazníku „žel. vozidla“
3. Semestrální úkol „přestupní uzel“ a první kroky na jeho řešení
4. Diskuse, závěr