Výstupy z projektu

Hlavními výstupy z činnosti projektu X1/2DO „Dopravní obslužnost“ jsou především bakalářské a diplomové práce jednotlivých studentů. Témata těchto prací vždy vycházejí ze zaměření projektu, nicméně studenti mají velkou svobodu ve výběru konkrétního tématu či konkrétní lokality.

V rámci činnosti projektu vznikají i semestrální projekty, které mají za cíl průřezově a komplexně analyzovat či řešit konkrétní problematiku či konkrétní lokalitu. Na zpracování těchto semestrálních projektů se vždy podílí všichni studenti projektu, čímž vzniká i zajímavá mezi ročníková spolupráce a výměna zkušeností.

Aktuální semestrální projekt | „Generel dopravy města Kutná Hora“

V akademickém roce 2018/2019 jsme se zabývali zpracováním generelu dopravy v Kutné Hoře. V rámci tvorby generelu jsme prováděli 2 sčítání cestujících ve vozidlech VHD v Kutné Hoře a výsledky následně vyhodnotili. Jakmile bude možné sdílet výstupy, budou zde zveřejněny.

Předchozí semestrální projekt | „Analýza přestupního bodu Smíchovské nádraží“

Titulka_SmichovskeNadraziV letním semestru akademického roku 2016/2017 a zimním semestru 2017/2018 jsme zkoumali přestupní vazby v rámci pražského přestupního terminálu Smíchovské nádraží.

Analýza je ke stažení zde: 12X1DO_Analyza Smichovské nádraží

 

Předchozí semestrální projekt | „Katalog železničních vozů“

V průběhu letního semestru akademického roku 2015/2016 a zimního semestru 2016/2017 jsme se zabývali hodnocením interiérů železničních vozů (vedoucí projektu BSc. David Strunz). Cílem našeho snažení bylo zmapování nejčastějších železničních vozidel pohybujících se po železniční síti České republiky. Nejdříve jsme si určili sadu parametrů, které jsme následně fyzicky změřili v terénu a zpracovali. Výsledkem naší práce jsou karty jednotlivých vozů, ve kterých přehledně prezentujeme získané údaje společně s fotografiemi jednotlivých vozů a jejich plánkem.

Katalog železničních vozů je ke stažení zde: 12X1DO_katalog_vozu

 

Předchozí semestrální projekt | „Využití traťového úseku Beroun – Rudná u Prahy pro dopravní obsluhu území“

semestralni-ukol-2014-2015V letním semestru akademického roku 2014/2015 byl zpracován semestrální projekt „Využití traťového úseku Beroun – Rudná u Prahy pro dopravní obsluhu území“ (vedoucí semestrálního projektu Bc. David Vodák). O analytickou část projektu se postarali zejména studenti 2. ročníku bakalářského studia. O návrhovou část, která se skládala především z projekčního návrhu zvýšení traťové rychlost na trati Beroun – Rudná u Prahy a návrhu přestupního bodu veřejné dopravy v přednádražním prostoru žst. Nučice, se naopak postarali zejména studenti 1. ročníku magisterského studia.

Zpracování semestrálního projektu vyvrcholilo obhlídkou řešených míst přímo v terén a následnou slavnostní prezentací výstupů v Besední restauraci v Hlubočepech.

Kompletní výstup z projektu je ke stažení zde: 12XDO_Semestralni_projekt_(LS_2014-2015)

 

Nucice-mistni-setreni