Studenti

Jiří Petříček | bakalářské studium | 3. ročník | obor DOS
Jirka se provinil rodilým pražáctvím. Na dopravní fakultu ho přivedla záliba ve veřejné hromadné dopravě. Kromě řidiče autobusu na Polikliniku Mazurskou chtěl jako malý kluk být také pilotem, ale později se přesvědčil, že vzdálenosti nejlépe zkracuje železnice. Ve volném čase studuje na strojní fakultě a jezdí na kole, třeba k Baltu. Teď se těší, že by po bakaláři šel řídit autobus k DPP. Řídí se mottem „V jednoduchosti je krása, ve složitosti jednoduchost.“

Pavel Pechač | bakalářské studium | 3. ročník | obor DOS
Pavel pochází z Libčic nad Vltavou. Na dopravní fakultě je hlavně kvůli vlakům, které oddaně miluje už od mala, i když je občas trochu podváděl s Kobrou 11, pohledu na vybuchující auta nešlo odolat. Lásku k železnici mají v rodině, děda byl strojvůdce a táta se působí na realizaci železničních tratí. Ve volném času se věnuje poslechu hudby, četbě a sportu (Jiu-jitsu, squash). 

Martin Formáček | bakalářské studium | 3. ročník | obor DOS
U Martina rčení „Jablko nespadlo daleko od stromu“ platí na sto procent. Pochází totiž už ze třetí generace železničářů v jeho rodině. Je tedy zřejmé, že se již od mládí zajímal celkově o techniku a především o železnici a všechno dění kolem ní. Proto byla volba jeho studia a zaměření na Fakultě dopravní jasná. Ve volných chvílích tráví hodně času fotografováním vlaků, železniční modelařinou a sportem.

Juraj Bazár | bakalářské studium | 3. ročník | obor DOS
Juraj pochází z metropole východního Slovenska, Košic, z na tamní poměry ne až tak neobvyklé smíšené maďarsko-slovenské rodiny. Dlouhé roky se zajímá o dopravu, zejména o provoz na železnici a MHD, tudíž přišel na fakultu úplně cíleně. Volný čas využívá naplno (někdy až moc), je podpředseda maďarksého studentského kroužku v Praze, věnuje se skautingu, folklórnímu tanci. 

Lukáš Andras | bakalářské studium | 3. ročník | obor DOS
Lukáš je členem třeťáků, kteří zpracovali semestrálním projektu „Analýza přestupního bodu Smíchovské nádraží“. Lukáš se věnoval analýze z pohledu provozního. Ve volných chvílích rád sportuje a o víkendech je z něj fotbalový rozhodčí v soutěžních zápasech.

Tomáš Novotný | bakalářské studium | 3. ročník | obor DOS
Tomáš je vášnivý cimrmanolog. Pokud vycítí příležitost, tak do každé situace vecpe hlášku z nějaké hry z Žižkovského divadla Járy Cimrmana. Také se podílel na vzniku semestrální práce „Smíchovské nádraží“. K danému terminálu má asi nejbližší vztah, protože trvale bydlí v Praze.

Bc. Tomáš Fojta | magisterské studium | 1. ročník | obor DS
Tomášovi se momentálně po tuhém boji podařilo dostat do závěrečného ročníku bakalářského studia. Ve volných chvílích hledá svůj skrytý talent a vášeň pro dopravu, kterými by projektu dokázal přispět. Na analýze Smíchovského nádraží se podílel z pohledu cestujících, do kterých se z pozice člena vlakové čety jistě snadno vcítí. Ve svém volném čase rád běhá, jezdí na skateboardu nebo fotografuje.
obhájená bakalářská práce: Možnosti rekonstrukce železniční stanice Třeboň

Bc. Nikola Kuchařová | magisterské studium | 1. ročník | obor DS
Nikola je další členkou týmu třeťáků, kteří zpracovali projektovou semestrální práci. Ve svých volných chvílích, kdy se nemusí starat o školní povinnosti, se věnuje aktivně florbalu.
obhájená bakalářská práce:

Bc. Veronika Hegerová | magisterské studium | 1. ročník | obor DS
Veronika pochází z Valašska. Původně chtěla studovat německý jazyk, ale postupem času došla k názoru, že Dopravka byl krok správným směrem. Když není ve škole, tak se snaží co nejvíce chodit do práce a ve zbytku volného času se samozřejmě učí. ;-) A když se náhodou neučí, tak jezdí na skatu, nebo hraje na housle.
obhájená bakalářská práce: Zpracování výsledků experimentů dopravní techniky

Bc. Václav Lauda | magisterské studium | 1. ročník | obor DS
Václav nečekaně hladce prošel bakalářským studiem na naší fakultě. V dopravě se nejraději zabývá preferencí VHD a přestupními vazbami. Nicméně jeho bakalářská práce se týkala úplně něčeho jiného. Je velmi upřímný a lehce arogantní. Ve skrytu duše je to ale dobrák. Dlouhé chvíle tráví rád v restauračních zařízeních ládujíc se kvalitním jídlem a nápoji obklopen inteligentní společností. Po večerech rád baví kamarády s kytarou či baskytarou v ruce a kocovinu pak zahání na florbalových hřištích. Drží se životního motta: „Neřeš πoviny, buď sám sebou!“
obhájená bakalářská práce: Úprava světelně řízené křižovatky ulic Tyršova a U Prazdroje v Plzni

Bc. Valeriya Bashkirtseva | magisterské studium | 2. ročník | obor DS
Valeriya, kterou nikdo neoslovuje jinak než Lera, je nejexotičtějším kouskem z celého týmu dopravní obslužnosti. Pochází totiž z téměř 3 tisíce kilometrů vzdálené ruské Kazaně. Svůj původ pak promítá do výtvorů, které jsou mnohdy značně velkolepé a velkorysé. Tato na první dojem nenápadná slečna v sobě skrývá duši velkého šotouše. Usilovně se věnovala psaní závěrečné bakalářské práce, v níž se zaměřovala na rekonstrukci železniční stanice Železný Brod.
obhájená bakalářská práce: Rekonstrukce železniční stanice Železný Brod (Přílohy bakalářské práce)

Bc. Eduard Binko | magisterské studium | 2. ročník | obor DS
Eda patří mezi nejostřílenější studenty našeho seskupení. Především nadhled a bohaté zkušenosti jsou hodnotami, kvůli nimž je ostatními kolegy uznáván. Svá studia započal na Fakultě stavební, po několika semestrech se rozhodl přejít na „dopravku“, kde zužitkovává těžce nabyté vědomosti z dřívějšího působiště. Svou vášeň ve stavařině ukázal i ve své bakalářské práci, která se zabývala železniční spojkou v Mladé Boleslavi.
obhájená bakalářská práce: Traťová spojka Mladá Boleslav Debř – Mladá Boleslav město (Přílohy bakalářské práce)

Bc. Jan Krejčí | magisterské studium | 2. ročník | obor DS
Honza dodává naší skvadře prvek mystična. Nikdo totiž nemůže přijít na kloub faktu, proč tento milovník železnice neustále mění systémové prostředky – jeho spotřeba činí 3 ultrabooky ročně! Ve skutečnosti se však jedná o velice skromného mladíka, kterému ke štěstí stačí pouze houska a paprika. Svoje síly vložil do práce řešící rekonstrukci železniční stanice Bakov nad Jizerou.
obhájená bakalářská práce: Rekonstrukce železniční stanice Bakov nad Jizerou (Přílohy bakalářské práce)

Bc. Jan Kruntorád | magisterské studium | 2. ročník | obor DS
Honza je nejmladším členem skupiny. Oplývá svěžími nápady a má ve zvyku řešit situace netradičně a neotřele. Na rozdíl od většiny kolegů se primárně nezabývá projektováním a stavebními úpravami, nýbrž činností organizační a plánovací. V bakalářské práci se zaobíral úpravou dopravní obslužnosti linkami MHD v okrajových částech města Jihlavy.
obhájená bakalářská práce: Dopravní obslužnost Jihlavy (Přílohy bakalářské práce)

Bc. Aleš Novotný | magisterské studium | 2. ročník | obor DS
Aleš, kterého familiárně nazýváme Alíkem, se vyznačuje největší schopností empatie. Umí se vcítit do pocitů seniorů při užívání hromadné dopravy, touto problematikou se zabývá do hloubky, čehož důkazem je četba odborně zaměřené literatury na toto téma (viz obrázek níže). Aleš v rámci bakalářské práce zpracovával rekonstrukci železniční stanice Semily.
obhájená bakalářská práce: Rekonstrukce železniční stanice Semily (Přílohy bakalářské práce)

alik-hlida-babicku

Bc. Tereza Pajerová | magisterské studium | 2. ročník | obor DS
Její odborné zaměření zahrnuje především silniční dopravu a úpravy pozemních komunikací. Mezi její záliby patří turistika, sport a seriál Top Gear. V rámci své bakalářské práce se zabývala úpravou náměstí v Sobotce.
obhájená bakalářská práce: Optimální řešení prostoru Náměstí Míru v Sobotce (Přílohy bakalářské práce)

Bc. Čeněk Maléř | magisterské studium | 2. ročník | obor DS
Jeho odborné zaměření je železnice po provozní stránce, železnice jako služba, historie železnice, systém MHD a přestupní terminály. Mezi jeho zájmy patří železnice (skrz naskrz), MHD, hra na hoboj, architektura a gastronomie.
obhájená bakalářská práce: Umístění přestupního terminálu veřejné dopravy v Karlových Varech
zpracovávaná diplomová práce: