Semestrální projekt 2019 | „Generel dopravy města Kutná Hora“

V akademickém roce se náš projekt zapojil do zpracování Generelu dopravy města Kutná Hora. Zpracovávali jsem část MHD – přepravní průzkumy, od jejich přípravy, přes terénní práci, až po vyhodnocení. Konaly se komplexní vozové průzkumy na každém spoji na území Kutné Hory. V každém spoji tedy seděl sčítač s formulářem a zapisoval počty nastupujících a vystupujících cestujících. Oba průzkumy byly celodenní a zahrnovaly veškeré spoje městské i příměstské dopravy v Kutné Hoře s výjimkou víkendových linek a spojů. Průzkumy se navíc týkaly i vlakové linky S28 v úseku „Kutná Hora hl. n. – Poličany“. Z výstupů byly jako „surová data“ získány formuláře od jednotlivých sčítačů, ze kterých pak byly vyhodnocovány intenzity cestujících ve všech mezizastávkových úsecích a obraty cestujících ve všech zastávkách. Jako doplňující informace jsou k dispozici ještě skutečné časy odjezdy spojů a počet míst k sezení v jednotlivých vozidlech. A jako ochutnávku výstupů praktického (a honorovaného) úkolu přikládáme celkový pentlogram a graf obratu na zastávkách.

Pentlogram všech linek

Obraty cestujících