08.12.2020 | Pravidelná schůzka projektu v MS TEAMS

Projekťandy, projekťáci,
na vědomost se dává termín další schůzky projektu, a to v ÚT 8. prosince 2020, od 18.30 hod.
PROGRAM:
  1. Zhodnocení propagace projektu a konference projektů
  2. Diskuse nad celoprojektovým semestrálním úkolem pro LS
  3. Kontrola zadání závěrečných prací, harmonogram postupu jejich tvorby
  4. Různé
Předpokládaná délka setkání do 1 hod. Těšíme se na setkání.
Zdravím za vedení projektu
Mj