19.10.2021 | SCHŮZKA PROJEKTU VE ST 20. X. 2021

Vážené projektstvo,
dovoluji si z vůle vedení projektu upřesnit, že zítřejší setkání uskuteční se od 17.00 hod v místnosti A324. Na programu budou následující body:
  1. plán schůzek v semestru
  2. příprava presentace projektu na studentské konferenci
  3. zadání témat závěrečných prací
  4. průzkum VHD v HK – zhodnocení a další postup
  5. závěr, volná zábava
PŘÍSTÍ SETKÁNÍ: ST 1. XII. 2021, od 18.00 (ev. 17.00) hod