13.11.2018 | Pravidelná schůzka projektu

Druhá schůzka projektu v tomto semestru se bude konat 13. listopadu 2018 od 18:30 v A416. Na programu je:

1. Příprava na Prezentaci projektů 2018
2. Prověření postupu na diplomových pracích
3. Informace k semestrální práci zpracovávané v zimním semestru
4. Informace k semestrální práci zpracovávané v letním semestru

11.4.2018 | Pravidelná schůzka projektu

Ve středu 11. dubna se uskuteční první schůzka projektu v letním semestru akademického roku 2017/2018. Hlavními body budou:
1. Seznámení se s novými členy projektu
2. Zadání úlohy pro studenty 2. ročníku Bc a 1. ročníku Mgr
3. Kontrola postupu na diplomových pracích
4. Zahájení práce na bakalářských pracích
5. Různé
6. Závěr

Těšíme se na Vás!

18.10.2017 | Pravidelná schůzka projektu

Dne 18. 10. 2017 v 17:00 proběhne pravidelná schůzka projektu.

Program:
1. zhodnocení bakalářských prací a SZZ
2. prezentace bakalářských prací organizaci KORID LK
3. příprava na presentaci projektu
4. závěrečné shrnutí semestrálního úkolu „Smíchovské nádraží“

30.5.2017 | Pravidelná schůzka projektu

Dne 30.5.2017 v 17:00 proběhne pravidelná schůzka projektu.

Program:
1. semestrální úkol „Smíchovské nádraží“ – presentace dokončování úkolu
2. bakalářky – postup prací, rozbor současného stavu a návrhy řešení (ideláně krátká presentace)
3. diplomanti – stručná informace o průběhu řešení
4. udělení zápočtů
5. krátké diskusní posezení, jehož tématem budou mimo jiné náměty na témata bakalářských prací (současný 2. ročník).

Výjezdní zasedání projektu| 7.4 – 8.4

Ve dnech 7.4. – 8.4. se uskutečnilo výjezdní zasedání projektu, hlavním cílem bylo jednání na KORIDu LK pro upřesnění postupu na bakalářských a diplomových pracích. Dále následoval bohatý kulturní program a poznávaní kras okolí…Důležitým objevem bylo i to, že „kmenová výprava DO“ je schopná se přizpůsobit různým „neobvyklým“ situacím, včetně stěhování věcí…

Celý příspěvek

11.4.2017 | Pravidelná schůzka projektu

Dne 11.4.2017 v 17:30 proběhne pravidelná schůzka projektu. Stěžejními body budou:

1. Základní informace ze schůzky na KORIDu (umístění lokalit, základní problémy, fotodokumentace)
2. Informace o datech zjištěných z dotazníku „žel. vozidla“
3. Semestrální úkol „přestupní uzel“ a první kroky na jeho řešení
4. Diskuse, závěr