Výstupy z projektu

Hlavními výstupy z činnosti projektu X1/2DO „Dopravní obslužnost“ jsou především bakalářské a diplomové práce jednotlivých studentů. Témata těchto prací vždy vycházejí ze zaměření projektu, nicméně studenti mají velkou svobodu ve výběru konkrétního tématu či konkrétní lokality.

V rámci činnosti projektu vznikají i semestrální projekty, které mají za cíl průřezově a komplexně analyzovat či řešit konkrétní problematiku či konkrétní lokalitu. Na zpracování těchto semestrálních projektů se vždy podílí všichni studenti projektu, čímž vzniká i zajímavá mezi ročníková spolupráce a výměna zkušeností.

Semestrální projekt LS 2020 | „Přestupní terminál Kolín“

V letním semestru akademického roku 2019/2020 jsme se zabývali tématem terminálů veřejné hromadné dopravy, kde jsme se zaměřili na konkrétní terminál, a to terminál Kolín, který byl v nedávné době kompletně zrekonstruován. Došlo k rekonstrukci jak autobusového nádraží, tak výpravní budovy s jejím přednádražním prostorem.

V semestrálním projektu jsme se zabývali integrovaným dopravním systémem, shrnuli jsme požadavky na terminál IDS. Co se týče terminálu Kolín, tak zde jsme se primárně zaměřili na rozdíly před a po jeho rekonstrukcí. Rozebrali jsme postupně výpravní budovu, autobusové nádraží a také přednádraží, které tvoří přestupní vazbu právě mezi výpravní budovou a autobusovým nádražím.

Závěrem jsme srovnali pozitiva a negativa stávajícího stavu, tedy stavu po rekonstrukci, a došli jsme k závěru, že rekonstrukcí terminálu došlo ke zlepšení nejen z estetického hlediska a komfortu cestujících, ale také například ke zkrácení přestupních vazeb mezi vlakem, autobusem a individuální automobilovou dopravou. Semestrální práce ke stažení zde

Semestrální projekt LS 2020 | „Přínos rychlých spojení pro dopravní obslužnost regionů“

V rámci semestrální práce jsme se zabývali přínosem Rychlých spojení, tedy prvotních úseků vysokorychlostních tratí v České republice, pro dopravní obslužnost regionů. Vycházeli jsme se z předpokladu, že první dva úseky nových tratí vzniknou v Čechách mezi Prahou a Poříčany – VRT Polabí, a na Moravě mezi Přerovem a Ostravou – VRT Moravská brána.

V samotné práci jsem však téměř neřešili podobu samotných Rychlých spojení. Zaměřili jsme se především na pozitivní dopady výstavby těchto pilotních úseků vysokorychlostní železnice v České republice. Například na zkrácení cestovních dob dálkových linek nebo stavební i provozní úpravy regionálních tratí, kde obce ležící na těchto tratích mohou těžit z uvolnění kapacity na hlavních koridorech a získat tak rychlé a spolehlivé spojení s Prahou a dalšími významnými sídly. Semestrální práce ke stažení zde.

Semestrální projekt LS 2019 | „Generel dopravy města Kutná Hora“

 


V akademickém roce 2018/2019 se náš projekt zapojil do zpracování Generelu dopravy města Kutná Hora. Zpracovávali jsem část MHD – přepravní průzkumy, od jejich přípravy, přes terénní práci, až po vyhodnocení. Konaly se komplexní vozové průzkumy na každém spoji na území Kutné Hory…(více zde)

 

Předchozí semestrální projekt | „Analýza přestupního bodu Smíchovské nádraží“

Titulka_SmichovskeNadraziV letním semestru akademického roku 2016/2017 a zimním semestru 2017/2018 jsme zkoumali přestupní vazby v rámci pražského přestupního terminálu Smíchovské nádraží.

Analýza je ke stažení zde: 12X1DO_Analyza Smichovské nádraží

 

Předchozí semestrální projekt | „Katalog železničních vozů“

V průběhu letního semestru akademického roku 2015/2016 a zimního semestru 2016/2017 jsme se zabývali hodnocením interiérů železničních vozů (vedoucí projektu BSc. David Strunz). Cílem našeho snažení bylo zmapování nejčastějších železničních vozidel pohybujících se po železniční síti České republiky. Nejdříve jsme si určili sadu parametrů, které jsme následně fyzicky změřili v terénu a zpracovali. Výsledkem naší práce jsou karty jednotlivých vozů, ve kterých přehledně prezentujeme získané údaje společně s fotografiemi jednotlivých vozů a jejich plánkem.

Katalog železničních vozů je ke stažení zde: 12X1DO_katalog_vozu

 

Předchozí semestrální projekt | „Využití traťového úseku Beroun – Rudná u Prahy pro dopravní obsluhu území“

semestralni-ukol-2014-2015V letním semestru akademického roku 2014/2015 byl zpracován semestrální projekt „Využití traťového úseku Beroun – Rudná u Prahy pro dopravní obsluhu území“ (vedoucí semestrálního projektu Bc. David Vodák). O analytickou část projektu se postarali zejména studenti 2. ročníku bakalářského studia. O návrhovou část, která se skládala především z projekčního návrhu zvýšení traťové rychlost na trati Beroun – Rudná u Prahy a návrhu přestupního bodu veřejné dopravy v přednádražním prostoru žst. Nučice, se naopak postarali zejména studenti 1. ročníku magisterského studia.

Zpracování semestrálního projektu vyvrcholilo obhlídkou řešených míst přímo v terén a následnou slavnostní prezentací výstupů v Besední restauraci v Hlubočepech.

Kompletní výstup z projektu je ke stažení zde: 12XDO_Semestralni_projekt_(LS_2014-2015)

 

Nucice-mistni-setreni